Jimramovské Pavlovice – sociální bydlení

Obec Věcov vybudovala s dotační podporou v místní části Jimramovské Pavlovice sociální bydlení

Obec Věcov má za sebou úspěšný projekt zaměřený na sociálního bydlení. Díky tomu
v obci mohly vzniknout dva byty 2+kk a tři byty 1+kk určené pro osoby v bytové
nouzi, které se nachází v podkrovní části věcovské budovy občanské vybavenosti.
Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost
GRANTEX ADVISORY GROUP.
Obec Věcov se na nachází v CHKO Žďárské vrchy, severovýchodně od Nového Města na
Moravě. Žije zde 713 obyvatel. Mezi místní části obce patří: Věcov, Jimramovské Pavlovice,
Koníkov, Míchov, Odranec a Roženecké Paseky. V jednotlivých místních částech se
každoročně koná řada akcí.
Obec Věcov vnímá problémy spojené s bydlením, a proto se v roce 2018 rozhodla využít
příležitosti finanční podpory z Evropské unie a pomoci. Lidí, kteří nemají prostředky
k zajištění vlastního bydlení, není ve Věcově málo. Cílem projektu je proto vestavba
sociálních bytů v podkroví společenského domu. Objekt, kde vznikly sociální byty, byl
využíván jako víceúčelová budova, která zahrnuje společenský sál, kanceláře, zasedací
místnosti, dílny a sklady.
Vybudováno bylo pět sociálních bytů, v nichž bude možné ubytovat třináct osob v bytové
nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Pojem „bytová nouze“ je definován
prostřednictvím sociální situace, resp. události, ve které se oprávněné osoby nachází, a to ve
spojení s neuspokojenou bytovou potřebou. Za osobu v bytové nouzi se podle navržené
definice Ministerstva pro místní rozvoj ČR považuje fyzická osoba, která nemá možnost
užívat žádné obydlí nebo užívá nevhodné nebo je ohrožena jeho ztrátou. Zároveň jsou její
celkové sociální a majetkové poměry takové, že jí neumožňují překonat tuto nepříznivou
situaci vlastním přičiněním.
Starostka obce, Eva Laštovicová, říká: „V posledních letech se na obec postupně obracelo stále
více žadatelů o bydlení. Proto můj předchůdce – pan starosta Zdeněk Vraspír – začal již v roce
2014 podnikat první kroky k vybudování sociálního bydlení pro občany v nepříznivé životní
situaci. Vytipován byl i skvělý objekt – budova bývalého lihovaru, dnes víceúčelová budova
v místní části Jimramovské Pavlovice. Těžko bychom v podkrovní části domu hledali lepší
využití.“

„Cílem sociálního bydlení je předcházet sociálnímu vyloučení a řešit finanční problémy spojené
s nedostatkem bytového fondu obcí a problémy s předražením na realitním trhu. V současné
době je možné obdobné projekty financovat z tzv. Státního fondu podpory investic, v dalších
letech bude sociální bydlení opět tématem Integrovaného regionálního operačního programu
2021+,“ dodává Lucie Dušková, manažerka dotačních projektů, která připravila úspěšnou
žádost o dotaci a projekt v době jeho realizace administrovala.

Doplňující informace k projektu:
 Příjemce dotace: Obec Věcov
 Projekt Věcov – sociální byty Jimramovské Pavlovice je spolufinancován z
Integrovaného regionálního operačního programu.

Kontakt pro média:
Eva Laštovicová, starostka obce Věcov
obec.vecov@tiscali.cz
tel: 566 562 821, 724 184 759