Velkoobjemový odpad 27.10.-31.10.

Odpad, který je možno odevzdat: koberce, nábytek, PVC a ostatní velkoobjemový komunální odpad.
Do kontejneru nepatří: bioodpad, stavební odpad, např. eternit, lednice, počítače, TV, barvy,
akumulátory a ostatní nebezpečný odpad

27.10.-31.10.2021

KONTEJNER BUDE PŘISTAVEN NAPROTI DĚTSKÉMU HŘIŠTI (NA MÍSTĚ OBVYKLÉM)