Velké Dářko s.r.o. -DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – nahlášení stavu vodoměrů

Žádáme občany Cikháj  o nahlášení stavu vodoměru k 30.4.2020 z důvodu změny sazby DPH.

Stav zašlete na e-mail: info@velkedarkosro.cz , SMS:  na telefonní číslo 724315178 nebo přes formulář zde nazvaný „odečet vodoměru”.