Úřední příspěvky

Filtrovat:
Název souboru Zařazení Důvod vyvěšení Platnost Rozhodné datum
Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí OBEC Cikháj Oznámení 27.3.2020 - 9.4.2020 27.3.2020 - 9.4.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví Opatření 20.3.2020 - 20.4.2020 20.3.2020 - 20.4.2020
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Cikháj Státní pozemkový úřad Oznámení 19.3.2020 - 3.4.2020 19.3.2020 - 3.4.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví Opatření 10.3.2020 - 30.4.2020 10.3.2020 - 30.4.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Subregionu V.Dářko 2019 Subregion Velké Dářko Dokumenty 9.3.2020 - 26.3.2020 9.3.2020 - 26.3.2020
Závěrečný účet-2019 DSO Subregion Velké Dářko Dokumenty 9.3.2020 - 26.3.2020 9.3.2020 - 26.3.2020
Usnesení 2-20 OBEC Cikháj Usnesení zastupitelstva 4.3.2020 - 20.3.2020 4.3.2020 - 20.3.2020
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Cikháj v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OBEC Cikháj Dokumenty 20.2.2020 - 20.3.2020 20.2.2020 - 20.3.2020
Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Cikháj Státní pozemkový úřad Oznámení 11.2.2020 - 12.3.2020 11.2.2020 - 12.3.2020
Pozvánka ZO OBEC Cikháj Pozvánka 10.2.2020 - 17.2.2020 10.2.2020 - 17.2.2020
1 2 3 14