Upozornění na splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2021

Obecní úřad Cikháj upozorňuje, že dle obecně závazné vyhlášky Obce Cikháj č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021 je splatnost poplatku k 30. 9. 2021. Celé znění vyhlášky č. 2/2019 je na stránkách obce  http://www.cikhaj.cz/wp-content/uploads/2015/10/Vyhlaska-2-2019_20191022_0001.pdf

Úhradu je možno provést v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Cikháj nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny, a.s. č. účtu 1622453359/0800. Při úhradě bezhotovostním převodem uveďte variabilní symbol – číslo popisné Vaší nemovitosti.

Sylvie Litochleb
starostka