Svoz velkoobjemového odpadu ve dnech 15.-17.04.2016

Na místě obvyklém bude ve výše uvedených dnech postavený velkoobjemový kontejner. Kontejner je určený pouze pro tzv. objemný odpad – tedy nábytek, matrace, odpad z běžného vyklízení domácností.
Do kontejnerů nepatří:
– zeleň, větve
– stavební suť, střešní tašky, keramika…
– pneumatiky
– nebezpečné odpady (barvy, laky, eternit…atd.)
– elektronika (televizory, lednice, výpočetní technika, atd.)
– odpad, který je možno uložit do běžných separačních kontejnerů (plasty, sklo, papír)