Svoz nebezpečného odpadu – 10. 5.

 

Dne 10.5.2017 na obvyklém místě u Obecního úřadu proběhne svoz nebezpečného odpadu a to od 15,30 do 15,45 hod. Rádi bychom Vás upozornili, že není možné odpad donést a odložit dříve než přijede svozové auto. Je třeba odpad předat rovnou svozové společnosti.

Druhy odebíraných odpadů:

staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry , mořidla, spreje, lednice, televize, atd.