Obec Cikháj

Obec Cikháj se nachází v samém srdci Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na silnici II/350 mezi Žákovou horou a Tisůvkou. Svojí rozlohou katastru 2 135 hektarů patří mezi největší v CHKO Žďárské vrchy, které je z podstatné části pokryto lesem (93%), Nadmořskou výškou 675 metrů se řadí mezi horské obce. V obci žije 107 obyvatel (k 1. 1. 2009).

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2002 2004 2007
počet obyv. 445 368 319 209 193 150 119 113 109 113 109

Spadá pod územní správu kraje Vysočina, okres Žďár nad Sázavou. Má vlastní samosprávu, jejím vedením je pověřeno 7 členné zastupitelstvo v čele se starostou. V budově obecního úřadu je zřízena knihovna a sál pro konání společenských akcí. Obec vlastní budovu pro krátkodobé ubytování – Chalupa Cikháj. V obci byla v roce 2001 znovu vysvěcena kaplička s.Anny. 13. 5. 2008 byl Cikháji slavnostně udělen znak a vlajka.
Mateřskou a základní školu využívá obec ve Světnově, Herálci a Žďáře nad Sázavou. Lékařskou péči zajišťuje poliklinika ve Žďáře nad Sázavou a nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pohřbívání je se uskutečňuje ve Žďáře nad Sázavou II. nebo v Herálci, evangelíci ve Svratouchu. Poštovní službu zajišťuje pošta Žďár nad Sázavou II.

Situace zástavby

Cikháj je obec s nepravidelnou zástavbou, která je seskupena do samostatných „ostrůvků“, jež jsou od sebe odděleny travními plochami. Pouze zástavba v severovýchodní části je pravidelná – oboustranná ulicová zástavba.

V obci lze nalézt několik objektů zapsaných na seznamu kulturních památek: zvonička, boží muka, pamětní kříž, vodní mlýn a bývalá Joklova hospoda, dále jsou zde památky místního významu: dům č.p. 49 a kaple při hasičské zbrojnici. V obci a jejím blízkém okolí je několik památníků 1.světové války a 2.světové války.