Kulturní památky

Kulturní památky obce

Na území obce se nachází pět kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR – zvonička, boží muka, pamětní kříž, vodní mlýn č.p.57 a bývalá Joklova hospoda dnes část usedlosti č.p. 59 (původně samostatné č.p.16).
Dále se na území obce nacházejí rovněž některé další památkově hodnotné objekty, které jsou zařazeny mezi památky místního významu – dům č.p.8 s kasulovým oknem ve štítu, dům č.p.49, zemědělský dům č.p.39 a kaple při hasičské zbrojnici.

 

Zvonice u Koláčkových

V rove 1861 tehdejší rychtář Ignác Pešl nechal postavit zděnou zvonici u Koláčkových. Jednalo se o zvoničku kruhového půdorysu, prolomenou dvěma malými obdélníkovými okénky a vchodem segmentově zaklenutým. Střechu pokrýval šindel a ukončena byla obyčejnou makovicí. V roce 1872 hrozilo, že kryt zvonice spadne. Tehdy starosta Josef Haman a kryt zvonice (makovici) nechal nahradit křížkem. Zvon ze zvoničky byl po válce umístěn do kapličky postavené v roce 1908, odkud byl zvon odvezený za okupace Němci. V roce 2005 byl odlit ve firmě ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou nový zvon a obci věnován. Ten byl zavěšen nad kapličku a odtud byl zvon vrácen zpět do zvoničky. V roce 2005 byla zvonička nově opravena.

 

Boží muka

Boží muka pocházejí z roku 1713. Jejich původní určení se dosud nepodařilo objasnit. Původně sloužila boží muka jako připomínka šťastných i nešťastných událostí, které se na daném místě přihodily. Kolemjdoucí měli přimět k zastavení a zamyšlení. Ze svého původního místa byla památka odstraněna v 60tých letech 20.století po pádu následkem dopravní nehody a uložena v depozitáři.
V roce 2004 zastupitelé obce rozhodli provést obnovu božích muk. Restaurátorských prací se ujal akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík. Všechny díly se však nedochovaly. Bylo nutné zhotovení kopie chybějící hlavice. I.etapa byla dokončena 30.11.2004, II.etapa byla ukončena 30.10.2005. 9.11.2005 proběhlo předání božích muk akademickým sochařem a restaurátorem Martinem Kovaříkem a navrácení na jejich původní místo.


 

Pamětní kříž

Pamětní kříž byl postaven v roce 1885 u hlavní silnice. Bylo to místo zastávky procesí při klášterních poutích i místo motliteb a oslav při různých příležitostech společenského života. Kříž se stal symbolickým místem posledního rozloučení se zesnulými občany obce.
V rose 2004 zastupitelé rozhodli provést rekonstrukci a přemístění kříže. Kříž byl silně vychýlen dozadu, povrchově znečištěn, v místě ukotvení trnu byla prasklina. Kříž stál v bezprostřední blízkosti silnice, která se neustále rozšiřuje a navyšuje. Památka trpěla otřesy projíždějících aut. Ministerstvo kultury, jako příslušný orgán památkové péče, udělil souhlas s přemístěním kříže do centrální části obce. Restaurátorem litinového kříže byl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík, který 9.11.2005 předal obci nově zrestaurovaný a přemístěný kříž.


 

Vodní mlýn

Tento dům patří mezi nejstarší historické objekty obce. V roce 1771 mlýn koupil od vrchnosti Josef Sáblík. Po něm ho zdědil jeho syn Jan, který byl rovněž vyučen mlynářem. Kdy byl mlýn zrušen není známo. Z původního mlýna se zachovala pouze obytná budova. Kamenná mlýnice je zcela zničena, zbývá pouze několik pilířů. V současné době je stavba v soukromém vlastnictví Ing. Tomáše Roučky.

 

Bývalá Joklova hospoda

Každá budova má svoji historii. Říkalo se že v době rozvinutého sklářství se zde vyráběli šrouby a jiná zařízení. Budova měla mít název „Ve šroubárně“. Později byla přestavěna na panskou krčmu. První zprávy o této hospodě jsou z 16.století. Stala se střediskem kulturního a společenského života té doby. Scházela se v ní vrchnost i projíždějící formani. V roce 1774 dům jako panskou krčmu koupil František Peschl. Později ji zdědil syn Jan,který měl syna a dceru, která se v r.1890 provdala za Petra Jokla z Pivonic. Ten se stal novým hospodským a populárním lidovým vypravěčem a písničkářem. Do hospody za ním přicházelo mnoho známých osobností z řad spisovatelů a vysokoškolských profesorů. Měl v držení státní hřebce a spolupracoval s brněnským rozhlasem. Formani, kteří se zde zastavovali vyprávěli o důležitých událostech z blízkého i dalekého okolí. Petr Jokl zemřel 30.12.1950. Dům s hospodou zdědila dcera Ludmila, která se provdala za Františka Hladíka. Hospoda byla uzavřena v šedesátých letech minulého století.

 

Památky místního významu

Dům č.p.8 s kasulovým oknem ve štítu

Dům původně vlastnil místní sklář Josef Schier. Po roce 1840 jej koupila rodina Benešova. Poté byl jeho vlastníkem František Uhmann, Zdeněk Holemář a současnou majitelkou je Mgr. Majtnerová.

 

Dům č.p. 49

Tento dům postavil Josef Pešl. V domě byla místní kovárna. Po smrti kováře Pešla jeho syn Rudolf odešel pracovat do Vídně. Dům koupila obec a upravila jej na školu. Po přestěhování školy do nové budovy dům koupil velkostatek a upravil je na hájovnu, majitelem je firma KINSKÝ Žďár,a.s. Žďár nad Sázavou.

 

Zemědělský dům č.p.39 (budova Dvora)

Jednalo se o budovu, ke které patřila i hospodářská stavení – majetk žďárského kláštera. Usedlost sloužila jako vrchnostenský Dvůr, centrum bývalé klášterní usedlosti Walddorf, určené k chovu dobytka a zásobování žďárského kláštera zemědělskými produkty. V roce 1784 došlo ke zrušení kláštera ve Žďáře a řeholní komunita odešla. V roce 1789 byl panský dům rozdělen a pozemky odprodány. Z částí dvorského stavení vzniklo seskupení dvou největších gruntů. V současné době je budova v soukromém vlastnictví rodiny Kozlových č.p.1 a rodiny Šmardových č.p.39, kterou využívají k rekreačním účelům.

 

Kaple při hasičské zbrojnici

Dům byl postaven jako izolační místnost s hasičskou zbrojnicí v roce 1890.V 60tých letech 20.století došlo k rekonstrukci budovy. V té době byla zrušena kaple a odstraněny náboženské symboly. Kaple byla využita jako vchod do prodejny smíšeného zboží. Koncem 20.století se budova znovu opravuje a obnovuje se kaple. V roce 2001 byla kaple vysvěcena sv.Anně. Ve věži kaple je zavěšen zvon s elektronickým vyzváněním. Kaple sv.Anny je součástí budovy (ubytovny Chalupa Cikháj č.p.56).