Pozvánka na charitativní koncert ve Vojnově Městci

Dostali jsme pro Vás pozvánku z Vojnova Městce:

Vážení,

tímto bychom Vás chtěli co nejsrdečněji požádat o pomoc při propagaci charitativní akce – Eliška Mlatečková, charitativní koncert. Umělkyně zazpívá písně na jazzové a swingové téma. Víme, že nám ochotně pomáháte s propagací ostatních kulturních akcí, za což jsme Vám velice vděční, a proto bychom Vás chtěli požádat o pomoc při propagaci i této speciální charitativní akce.
Výtěžek koncertu půjde na koupi mobilního zvedacího systému, který bude sloužit obyvatelům Domu s pečovatelskou službou Škrdlovice. Mobilní zvedací systém zvlášť významným způsobem zvýší kvalitu a úroveň péče, a sníží závislost na přítomnosti a pomoci další osoby v případě zvedání a manipulace s osobou. V neposlední řadě tato mnohostranná kompenzační pomůcka podpoří pocit jistoty a bezpečí uživatelů pečovatelské služby a přispěje k předcházení úrazů a ochraně zdraví pečujících.

Hojná účast na koncertu je pro nás vzhledem k účelu akce velice důležitá, proto Vás prosíme o vyhlášení pozvánky místním rozhlasem a dalším způsobem v místě obvyklým.

Všichni jste srdečně zváni.

S pozdravem

Veronika Chroustová
referentka

Pozvánka charitativní koncert