OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

Starostka obce Cikháj, v souladu s usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru vyhlásila pro celé území České republiky nouzový stav,

ROZHODUJE

o dočasném omezení provozu Obecního úřadu Cikháj spočívajícím v úplném zrušení úředních hodin v termínu od 16. března 2020 12:00 hodin až do zrušení tohoto mimořádného opatření.

Pro řešení svých neodkladných záležitostí používejte telefonický kontakt, zasílání e-mailů, datové schránky, poštovní služby, případně doručení do schránky obecního úřadu.

V neodkladných případech použijte emailové či telefonické kontakty:

obec@cikhaj.cz

+420 604 704 602