Kulturní akce na rok 2020

Novoroční výšlap 1.1. 13:15 hodin
Ping pong- muži 21.3.od 14 hodin
Cikhajský výlet (muzikál) upřesníme
Čistá Vysočina 9.4. od 10 hodin
Čarodějnice 30.4.
Oslavy 75. výročí od osvobození obce a konce války  upřesníme
Den dětí 31.5.
VeDaFest – Vojnův Městec 13.6.
Den mužů 20.6.
Pouť. Sv.Anna  upřesníme
Mikulášská, Vánoční besídka, Rozsvícení stromku 29.11. od 16:30 hodin