Akce v obci – 2008

 

Vánoční soutěž

Dne 20. prosince jsme pro Vás připravili vědomostní soutěž. Mile nás překvapilo, že jste se sešli v tak velkém počtu a že byly zastoupeny všechny věkové kategorie. I přes některé těžké otázky na tom byly všechny skupiny v konečném hodnocení podobně. Každá skupina také vyhrála zaslouženou odměnu. Ještě jednou děkujeme všem soutěžícím a těšíme se na další soutěžení s Vámi. Gratulujeme všem týmům.

 

1.místo Děti lesa 67 bodů
2.místo Starosta tým 66 bodů
3.místo Pomalí Tvrďáci 64 bodů
4.místo Berličky 55 bodů

Fotogalerie soutěž

 

Výlet do Brna

Dne 16. srpna 2008 jsme vyrazili na výlet do Brna. Kromě cikhajských občanů se zúčastnili i výletníci z okolních vesnic. Nejdříve jsme navštívili muzeum Anthropos, kde na nás čekalo spoustu zajímavostí o vývoji člověka a hlavně největší atrakce – vycpaný mamut. Potom nás autobus zavezl na hrad Veveří. Součástí návštěvy měla být ukázka sokolnického výcviku a Veverské hody. Bohužel špatné počasí způsobilo, že obě akce byly zrušeny a tak jsme se vrhli rovnou na prohlídku hradu. Do Brna jsme se vrátili parníkem po Brněnské přehradě. Poslední zastávka byla na náměstí Svobody, kde byl rozchod. Kdo chtěl, mohl tam navštívit akvárium, kde jsme obdivovali různé druhy ryb. Přestože se počasí nezdařilo a některý program nevyšel, jsme měli všichni dobrou náladu a už teď se těšíme na příští výlet. Děkujeme všem účastníkům zájezdu.

  
 

Fotogalerie výlet

 

Výšlap na Žákovu horu

Kdo chtěl, mohl se s námi 12. července vydat na Žákovu horu. Cesta byla zpříjemněna vtipnými úkoly, které všichni zdárně splnili. Výlet se i přes nepřízeň počasí vydařil a všichni byli nakonec odměněni sladkostmi a drobnými dary.

  
 

Fotogalerie výšlap

 

Den matek

V sobotu 10. 5. 2008 od 14.00 hodin se v sále obecního úřadu konalo společenské posezení u příležitosti Dne matek. Starosta obce přivítal přítomné, seznámil je s programem a popřál všem příjemnou zábavu. V odpoledním programu vystoupili ochotníci ze Světnova s divadelním představením pohádky s názvem „Čáry Báby Cotkytle, aneb Tři zlaté zuby Děda Vševěda“. Divadelní představení se líbilo a divadelníci sklidili úspěch. Přítomné ženy dostaly květiny, místní ženy ještě dárek a všichni účastníci občerstvení. Odpolední posezení pokračovalo poslechem hudební skupiny Dring až do 18.00 hodin. Od 19.00 hodin společenské posezení pokračovalo, kde k tanci a poslechu zahrála rovněž skupina Dring.

 

Oslavy 63. výročí osvobození obce a konce války

Dne 5. 5. 2008 v 16.00 hodin zastupitelé obce uctili památku partyzánského odboje a výročí osvobození obce položením věnce k památníku partyzánské brigády M. J. Hus, položením věnce k památníku partyzánské brigády Kirov, kytičkou uctili památku Petra Křičky spisovatele a básníka ukrývaného za 2. světové války ve zdejší škole. Při této příležitosti nezapomněli uctít památku položením věnce i bojovníkům za svobodu 1. světové války.

Dne 8. 5. 2008 v 15.00 hodin Český svaz bojovníků za svobodu pořádal pod vedením pplk. v. v. Pavlem Koutenským vzpomínkové shromáždění u příležitosti ukončení 2. světové války a vítězství nad fašismem položením kytičky u památníku partyzánské brigády M. J. Hus. Tohoto vzpomínkového shromáždění se zúčastnila řada významných hostů. Z Cikháje se účastníci vzpomínkového shromáždění přesunuli k památníku partyzánského oddílu Záře na hřbitově ve Fyšavě pod Žákovou horou.

 

Pouť a svěcení znaku

V sobotu 2. srpna 2008 se na zahradě Obecního úřadu na Cikháji konala oslava u příležitosti vysvěcení obecních symbolů – znaku a vlajky. Počasí nám zpočátku nepřálo a poslední dopolední přípravy byly provázeny hustým deštěm. Byly proto postaveny stany jak nad stánky s občerstvením, tak nad místa k sezení pro hosty, aby se oslava mohla konat za všech okolností. Počasí se umoudřilo a ve 14.00 hodin byla oslava zahájena za prosvítání sluníčka. Hned v úvodu zaznělo několik písní od Salonního dechového orchestru ze Žďáru nad Sázavou, který provázel hosty hudbou celé odpoledne. Následoval projev starosty obce Cikháj, Lukáše Hegenbarta, který se přivítal s hosty a pohovořil o oslavě a jejím významu. Poprosil rovněž o několik slov heraldika, pana Jaroslava Petra, který pro obec Cikháj podobu znaku a vlajky vytvořil. Po heraldikově velice pěkném povídání o obecních symbolech přišlo na řadu samotné svěcení, jehož se ujal farář pan Vladimír Vojtěch Záleský. Po další hudební vložce Salonního dechového orchestru následovalo vystoupení skupiny historického šermu TAS z Velkého Meziříčí. Asi hodinové vystoupení nabídlo návštěvníkům nejen působivou podívanou v podobě šermířských soubojů, ale i naučnou přednášku o typech středověkých zbraní, provázenou humornými scénkami. Závěrem jsme byli svědky středověkého turnaje o ruku spanilé krásky. Neméně pěknou podívanou předvedla taneční country skupina Tanzanit ze Žďáru nad Sázavou. Ve dvou vystoupeních ukázali různé tance za zvuků příjemných country písní. Všichni, co přišli společně s námi oslavit udělení znaku a vlajky naší obce si mohli kromě poslechu dobré hudby a odpoledního kulturního programu prohlédnout v prostorách OÚ výstavu fotografií, nahlédnout do obecní kroniky a zakoupit si některé z upomínkových předmětů. S pozdním odpolednem přišel velmi silný déšť, což ale nezkazilo náladu nikomu z přítomných. Přeháňka ustala stejně rychle, jako začala a oslava mohla pokračovat v plném proudu za doprovodu skupiny Bosorky.

     
 
 

Fotogalerie Pouť a svěcení znaku