Akce v obci – 2007

 

Výlet Pernštejn

Dne 18. 8. 2007 v 8.00 hodin ráno jsme vyjeli na cikhajský výlet. První zastávka byla naplánována v jeskyních Blanických rytířů u obce Rudka, kde byla zajištěna prohlídka. Tyto jeskyně vytvořil v krátkém období tří let Stanislav Rolínek. Okolí jeskyní je uzpůsobeno jako lesopark doplněný spoustou soch soudobých sochařů, kteří se snaží o navázání na Rolínkovo dílo. Závěr prohlídky byl zpestřen výstupem na rozhlednu Milenku, ze které byl nádherný výlet po okolní krajině. Dále jsme pokračovali do městečka Kunštát, kde byl rozchod. Mimo dobrého oběda zde byla možnost návštěvy zámku Kunštát, zhlédnutí keramické dílny, osvěžení u městské fontány, nebo příjemné procházky městem. Naše cesta dále směřovala směrem na hrad Pernštejn. V areálu hradu probíhaly v tento den hasičské slavnosti, které se konaly při příležitosti druhého výročí požáru na hradě. Zde bylo k vidění mnoho zajímavého. Byla zde výstava hasičské techniky, výzbroje a ostatních pomůcek. Hasiči uspořádali různé soutěže pro malé i velké (ne)požárníky a k neposledním akcím patřila také přehlídka rozmanitých záchranných akcí, jako je např. zásah při hoření oleje, hašení požáru hasicími přístroji, záchranné akce slaňováním, výcvik záchranářských psů, atd. Volné chvilky vyplňovaly tóny hasičské kapely a stánky s občerstvením. Zlatým hřebem návštěvy byla prohlídka hradu. Pro návštěvníky bylo zpřístupněno pouze pravé křídlo, ale i tak trvala prohlídka 50 minut a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o dřívějších majitelích hradu a o jeho historii. Jako perličku prohlídky bychom uvedli pověst o tajemném zrcadle. Toto zrcadlo patřilo služebné, která se do něho ráda dívala. Zdejší kněz ji zaklel, když zjistil, že místo mše se před zrcadlem opět fintila. Ze služebné se stalo místní strašidlo – bílá paní – a zrcadlo sebou nese kletbu dodnes. Když se do něho zahledí dívka, do roka ztratí svoji krásu a podívá-li se do něho chlapec, do roka si tu šeredu vezme. Všichni jsme se podívali a povíme si za rok…


 
Fotogalerie výlet

 
Svatoanenská pouť

V sobotu dne 28. 7. se konalo posezení při příležitosti oslavy poutě. Posezení proběhlo ve venkovních prostorách Obecního úřadu. Pro všechny hosty bylo připraveno občerstvení v podobě pečeného selátka, točeného piva a mnoho dalšího. Našeho pozvání využili obyvatelé nejen místní, ale i z okolních vesnic. I přes počáteční nepřízeň počasí byla nálada výborná a hosté se rozcházeli až v pozdních hodinách. K dobré pohodě přispěly tóny kytary, zpěv a praskající oheň.

  
Fotogalerie pouť

 
Oslavy výročí konce 2. světové války

V sobotu 5. května se konal pietní akt kladení věnců k památníku partyzánské brigády M.J.Hus a k pamětní desce básníka Petra Křičky. Jako každoročně se oslav výročí konce války zúčastnily významné osobnosti kulturního a společenského života obce, okresu i kraje.

 
Den maminek

Dne 19.5. proběhlo v sále OÚ posezení při příležitosti Dne matek. Kulturní program zajistila hudební skupina Dring pásmem písniček, historek a vtipů. Přítomní obdrželi malé občerstvení, ženy květinu a dárek.

 
Pohádka

9.6. v sobotu přijeli do obce ochotníci ze Světnova se svojí divadelní hrou „O bojácném Floriánkovi“. Představení mělo u diváků velký úspěch.

 

Obnovení hrobu neznámého lesníka

Dne 29. srpna se v lese za obcí Cikháj konala slavnost obnovení a znovuvysvěcení hrobu neznámého lesníka, který zde byl pohřben již roku 1832. Dříve býval na tomto místě dřevěný kříž, nyní již jen divoká skládka. Tu pomáhali zlikvidovat skauti ze Svratky. Nový kamenný pomník s křížem a letopočtem připravil a vytesal pan lesní František Brychnáč z Krucemburku. Cikhajští občané pomník usadili na místo a upravili okolí. Pan farář Vladimír Záleský pomník vysvětil. Sváteční atmosféru navodili trubači lesnické fakulty z Brna troubením na lesní rohy.