Akce v obci 1998 – 2003

Rok 1998 – 630. výročí obce Cikháj ♥ Den dětí ♥ Den maminek

Rok 1999 – Den dětí ♥ Mrazík

Rok 2000 – Vánoční besídka

Rok 2001 – Vánoční besídka

Rok 2002 – Vánoční besídka

Rok 2003 – Odhalení památníku na Fryšavském kopci ♥ Den maminek ♥ Svatoanenská pouť ♥ Vítání občánků 

1998

630. výročí obce Cikháj

Celý den bylo krásné počasí. Oslavy se zúčastnilo velké množství lidí i z okolí. Nebýt večerního deště, který přerušil taneční zábavu „pod širým nebem“, byla oslava velmi zdařilá. Hodně lidí z obce se zasloužilo o úroveň, která dobře reprezentovala minulost i současnost naší vesnice.

Program slavnosti:

13:45                           Zahájení oslav u Výukového střediska brněnské Masarykovy univerzity v Cikháji

14:00                          Vystoupení dětí z Cikháje

14:30                          Koncert Venkovské kapely – moderuje Pavel Kopecký

15:30                          Vystoupení dětských národopisných souborů – Bystřenka a Rozmarýnek

16:00                         Koncert Venkovské kapely

 17:00 – 23:00       Hudba k tanci a poslechu

14:00 – 17:00        Vprostorách obecního úřadu výstava k oslavě 630. Výročí založení obce – jízdy kočárem obcí –                                                                                               opékání prasete

 

Fotogalerie Výročí obce

 

Den dětí

Ke dni dětí připravila paní Libuše Minaříková s Ivou Sedláčkovou odpoledne plné her – zakončené opékáním buřtů. Děti závodily v jízdě na kole přes překážky, probíhaly „pytlem“, určovaly druhy květin, skákaly přes švihadlo, střílely ze vzduchovky – za svoje výkony obdržely mnoho cen a tak na závěr dětského dne panovala všeobecná spokojenost.

 

Den maminek

13. května se uskutečnila v budově staré školy oslava dne maminek. Po milém vystoupení dětí z Cikháje hrála Venkovská kapela. Maminky dostaly malý, zarámovaný obrázek, květinu a občerstvení.

 

 1998

Den dětí

Na den dětí byl pořádán zájezd do Telče a Jihlavské ZOO. Počasí dětem i dospělým přálo a většina se radovala z hezky prožitého dne.

 

Mrazík

V září dospělí z Cikháje nacvičili pro děti pohádku Mrazík. Krásný výkon je zaznamenán na videu. Kostýmy si připravoval každý sám a skvěle! Pohádka se hrála v budově staré školy. Kulisy se postavily pomocí závěsů a větví ze skácených tůjí před vchodem staré školy. Po sehrané pohádce si dospělí s dětmi zazpívali pár písní s kytarovým doprovodem pana Libora Sedláčka. Konec dne završilo opékání párků na zahradě u staré školy a posezení u kávy a vína u paní Minaříkové.

Obsazení postav:

Ivánek – Jana Litochlebová

Nastěnka – Iva Sedláčková

Ježibaba – Anna Moravcová

Macecha – Jana Nováková

Dědeček Hříbeček – Zdeňka Nedělková

Mrazík – Stanislava Cempírková

Vypravěč – Ivana Litochlebová

Chaloupka – Libor Sedláček

 

2000

Vánoční besídka

8. prosince se v budově staré školy konala vánoční besídka. Malá návštěvnost dětem nevzala radost z přednášení básniček a zpívání vánočních koled. Za odměnu dostaly mikulášské balíčky plné sladkostí. Potom k poslechu i k tanci – až do nočních hodin hráli dva muzikanti z Venkovské kapely.

 

2001

Vánoční besídka

Letošní rok zde byl opravdu hezky zakončen vánoční besídkou dětí. Návštěvníci se velmi dobře pobavili při humorným způsobem přednesené ruské pohádce MRAZÍK. Scénář v žertovně přepsaných verších vytvořily Bára Minaříková a Blanka Litochlebová a nesnadnou režii měla na starosti Liba Minaříková. Příjemně se při svíčkách poslouchaly také koledy a hra na flétnu. Velký úspěch s vystoupením měly děti i na ZŠ v Polničce.

Obsazení:

Blanka Litochlebová – Marfuša

Kateřina Minaříková – Nastěnka

Barbora Minaříková – Ivánek

Mikoláš Minařík – dědeček Hříbeček

Jana Nováková – slepá babička

Alena Koláčková – Ivanova matka

Lucie Koláčková – Ježibaba

Eva Sedláčková – tchýně

Hana Sedláčková – macecha

 

2002

Vánoční besídka

Vánoční besídka, která se konala 21. prosince, trvala o něco kratší dobu než besídky předešlé. Děti krásně zazpívaly koledy. Slávka Cempírková a Liba Minaříková si připravily zajímavé čtení o vánočních svátcích a také zazpívaly. Po skončení besídky jsme asi do jedenácté hodiny večerní společně poslouchali hudbu z kazetového rádia a povídali. Myslím, že tento večer se pro nás stane příjemnou vzpomínkou.

 

2003

Odhalení památníku na Fryšavském kopci

Na Fryšavském kopci v katastru obce Cikháj byl 3.května 2003 zásluhou Svazu bojovníků za svobodu znovu odhalen Památník štábu brigády M.J.Hus. Vzpomínkového aktu se zúčastnili místopředseda Svazu bojovníků za svobodu a předseda Sdružžení domácího odboje, Ing.Milan Grus, předseda okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Jan Velík a pplk.v.v. Pavel Koutenský, člen partyzánské brigády M.J.Hus plk.v.v. Jan Polívka a další příslušníci partyzánského hnutí a odboje, představitelé okresní vojenské správy starostové okolních vesnic. Významným hostem byla poslankyně Parlamentu České republiky JUDr.Marie Rusová a majitel místních lesů Dr.Radslav Kinský. Po slavnostních proslovech a odhalení obnoveného památníku se účastníci přesunuli do Cikháje, aby zde položžili kytici květů k Památníku odbojové činnosti a setrvali v přátelské besedě. Připomněli bojové aktivity ve 2.světové válce a účast místních občanů při osvobození obce dne 5.května 1945. Návštěvu pamětníků partyzánského odboje v obci připomíná slavnostní zápis v obecní kronice.

 

Den maminek

Dne 10. května 2003 jsme oslavili Den matek. Již brzy na jaře začali členové kulturní komise sestavovat program pro maminky. Vzhledem k tomu, že se několik dětí, které účinkovaly v minulých letech, odmítlo besídky zúčastnit, byla práce ztížena. Nebylo možno nacvičit scénky, které byly připraveny. Nastala tedy situace, že paní Dana Nedělková a Slávka Cempírková svými hlasy „posílily“ dětský zpěv, za hudebního doprovodu Pavla Hegenbarta a Radky Litochlebové. I členové obecního zastupitelstva se podíleli na zajištění pohoštění a přispěli věcnými dary do tomboly, která byla novinkou. Do sálu bylo zavěšeno několik desítek krajkově vystřižených srdíček, na stolech stály vázičky s květinami a do vějířků složené růžové ubrousky. Vše pěkně ladilo a mohlo se začít. Před vystoupením panovala nervozita a očekávání účasti. Účast byla veliká. Básničky střídaly písničky, děvčata Koláčkova, Jana Nováková a Mikoláš Minařík se snažili. Vše zvládli dobře a skládali velký potlesk. Všem dospělým ženám předali kytičku a velký skleněný džbán. Nastal čas losování, losy byly beznadějně vyprodány. Odpoledne zakončilo vystoupení hudební skupiny, která hrála k poslechu i k tanci. Potěšující je, že se besídka líbila a že přišli i ti, kteří v minulých letech nechodili. Děti dostaly za svou „práci“ sladký balíček.

 

Svatoanenská pouť

Po mnoha letech byla na Cikháji slavena pouť. Připadá na svátek svaté Anny. Jako celé letošní léto, tak i na pouť bylo krásné horké počasí, (možná někdy bylo až moc velké teplo, však také letos padly teplotní rekordy). Slunce pálilo, nic tedy nebránilo dobré pohodě. Na sobotní podvečer 2. srpna bylo uspořádáno na zahradě OÚ pouťové posezení při hudbě. Již odpoledne se na rožni opékalo prasátko, aby bylo připraveno na večerní pohoštění návštěvníků. Ti se sešli v hojném počtu. Sedělo se na zahradě u ohně. Židle laskavě zapůjčil nový duchovní správce ze Zámku Žďáru nad Sázavou. Tyto židle posloužily i na mši svaté, která se konala u místní kapličky v neděli 3. srpna 2003. Pan farář se také krátce zúčastnil sobotního posezení. Návštěvníci si zatančili ve společenské místnosti OÚ. Strávili tak příjemné chvíle.

V neděli 3. srpna 2003 v 15 hodin se sešli místní věřící a lidé z blízkého okolí i jiní hosté u místní vyzdobené kapličky, kde proběhla mše. Lidé tak oslavili svátek Svaté Anny a prožili tak pěkné sváteční odpoledne.

 

Vítání občánků

Dne 18. 10. 2003 proběhlo v naší obci vítání malých občánků do života. Bylo to poprvé v historii naší obce. Kulturní komise s předstihem nacvičila s několika dětmi  krátké pásmo. Pozváni byli manželé Hladíkovi se synem Jaroslavem narozeným v srpnu 2002 a manželé Vaisovi se synem Stanislavem narozeným v srpnu 2003. Přítomné uvítala starostka obce Hana Zoubková a přednesla promluvu k rodičům. Děti zarecitovaly přítomným hostům několik básniček a zazpívaly ukolébavky. Nakonec předaly dárečky od OÚ Cikháj a maminkám kytičky a přání. Po programu následovalo krátké posezení.

Fotogalerie Vítání občánků
 

 

Fotogalerie – Výlety a oslavy konce války

Fotogalerie – Vánoce, den matek a akce na OÚ