Akce v obci – 2006


Oslavy výročí konce 2. světové války

Dne 6. května jsme jako každoročně uctili památku lidí, kteří se zúčastnili bojů za svobodu v době 2. světové války a položili za ni i své životy. Byly položeny květiny k památníkům odbojové činnosti. Po položení květin zahájila slavnostní akt vzpomínkového dne starostka Hana Zoubková. S proslovem vystoupil poslanec Karel Černý, pplk. Jan Polívka a pplk. Ing. Pavel Koutenský. Vzpomínkového aktu se zúčastnila řada dalších významných hostů, např. člen partyzánské brigády. M.J.Hus pan Josef Srtacho, zástupce OV ČSBS města Chrudim Oldřich Říha, pan Ivo Filka za historicko-dokumentační komisi ČSBS, tajemník náměstka ministra obrany ČR Petr Krčál, zastupitel KÚ v Jihlavě a MÚ Žďár nad Sázavou Ing. Vladimír Novotný, zástupci HZS ze Světnova a další milí hosté. V sále obecního úřadu se uskutečnila závěrečná beseda.

 

Den maminek

V sobotu 13. května jsme v obci oslavili Den matek. V sále obecního úřadu vystoupili při této příležitosti mladí ochotníci z Radostína s adaptací Cimrmanovy hry Afrika. Divadelníci měli u diváků velký úspěch. Přítomné ženy obdržely květiny a dárky, všichni účastníci malé občerstvení. K tanci a poslechu zahrála skupina Dring.

 

Svatoanenská pouť

V neděli 6. srpna 2006 se v Cikháji konala tradiční pouťová mše svatá, které se zúčastnilo 36 lidí – kromě místních i věřící ze Světnova, Polničky, Kocandy a Žďáru nad Sázavou. Protože panovalo nepříznivé počasí, byla akce přemístěna od kapličky sv. Anny do sálu obecního úřadu. Mši svatou sloužil pan farář Vladimír Záleský ze Žďáru nad Sázavou a obřad provázel zpěv farních zpěváků s doprovodem elektronických varhan. Po mši svaté následovalo malé občerstvení a příjemné posezení všech zúčastněných.