Akce v obci – 2005

 

 

Setkání bývalých ochotníků

V obci Cikháj se v minulosti hrálo ochotnické divadlo. Mělo zde velkou tradici. Hrálo se před 2. světovou válkou, ve válce i po ní. V 60. letech zájem o divadlo upadal, ale tuto tradici se podařilo vzkřísit panu Květoslavu Virglovi, bývalému kočímu státních lesů. Dne 26. března se v sále obecního úřadu konalo setkání bývalých ochotníků po 29 letech. Přišlo celkem 12 bývalých ochotníků z celkem 23 pozvaných. Vzpomínalo se na zkoušky, připomínaly se různé historky. „Režisér“ p. Virgl věnoval na počest setkání ochotníků pamětní list a vlastní verše.

 

Svěcení zvonu

V pátek dne 6. května byl v obci slavnostně vysvěcen nový zvon při bohoslužbě, kterou vedl katolický farář Mgr. Vladimír Záleský. Původní zvon z kaple sv. Anny odvezla počátkem r. 1945 německá vojska. Po válce byl nahrazen zvonem z kapličky „u Koláčkových“ a tento sloužil jako oznamovatel úmrtí, požárů a přírodních katastrof celých 60 let. Nyní je vrácen na své původní místo. Nový zvon oznamuje poledne, klekání, zvoní při bohoslužbách a posledním rozloučení se zemřelými spoluobčany. Zvonění je automatické, na elektřinu. Slavnost svěcení zpestřily pěveckým vystoupením zpěvačky z Fryšavy.

 

Oslavy výročí konce 2. světové války

V sobotu 7. května proběhly v Cikháji oslavy 60. výročí konce 2. světové války. Součástí oslav je tradiční kladení věnců k památníku odbojového hnutí a letos se zastupitelstvu obce a paní starostce Zoubkové podařilo zajistit zhotovení pamětních desek na lesní památník na odbočku k „Huti“ (původní odcizena vandaly) a na budovu bývalé školy, nyní obecního úřadu. Ve zdejší škole se v průběhu 2. světové války ukrýval před gestapem český básník a spisovatel Petr Křička. Nyní tuto událost připomíná nově odhalená pamětní deska. Slavnosti se zúčastnila řada významných osobností domácího kulturního a politického života – poslanec Evropského parlamentu Dr. Ivo Strejček, poslankyně Parlamentu ČR JUDr. Marie Rusová, zástupce kraje Vysočina Ing. František Dohnal, zastupitelé KÚ a MÚ Ing. Vladimír Novotný a Ing. Petr Štoček, starosta města Žďár nad Sázavou Mgr. Jaromír Brychta, majitel místních lesů MVDr. Radslav Kinský i starostové okolních obcí. Po uložení věnců a slavnostním odhalení pamětních desek se účastníci vzpomínkových oslav sešli ke krátkému posezení v sále obecního úřadu.

 

Den maminek

Den matek se slavil v sobotu 21. května v sále obecního úřadu. S programem vystoupily místní děti a jako hosté mladí ochotníci z Radostína. Ti předvedli hru „akt“ – inspirovanou repertoárem Divadla Járy Cimrmana. Od 19 hodin hrála k tanci a poslechu hudební skupina Dring.

 

Otevření naučné stezky Tisůvka – Žákova hora

V sobotu 28. května byla slavnostně znovu-otevřena naučná stezka Tisůvka – Žákova hora. Stezka byla vybavena novými informačními tabulemi a zrekonstruována. Za absolvování trasy naučné stezky získali účastníci prezentační list. K dispozici byla bezplatná autobusová linka ze Žďár nad Sázavou. Akce se konala k 35. výročí vyhlášení CHKO Žďárské vrchy. Výnos o CHKO Žďárské vrchy podepsal u Stříbrné studánky na Žákově hoře dne 27. června 1970 prezident Ludvík Svoboda.

 

Svatoanenská pouť

V neděli 31. srpna se u kapličky sv. Anny konala pouťová mše svatá, za příznivého slunečného počasí. Mši sloužil pan farář Mgr. Vladimír Záleský. Mše se kromě místních a přespolních farníků zúčastnil i MVDr. Radslav Kinský. Po mši následovalo posezení v budově OÚ, kde farář Mgr. Vladimír Záleský připravil u příležitosti svých kulatých narozenin malé občerstvení pro všechny účastníky.

 

Vítání občánků

V sobotu 26. listopadu byla mezi občany obce Cikháj slavnostně přivítána Karolína Hladíková, dcera Lidije a Stanislava Hladíkových. Po slavnostním projevu starostkou obce vystoupila s kulturním programem místní děvčata. Malé Karolínce byly předány dárky, maminka dostala kytičku.