Akce v obci – 2004

 

 

 

Vítání občánků

24. dubna proběhlo vítání občánků. V sále obecního úřadu byla do života slavnostně uvítána Bohdanka Hladíková nar. 14. 1. 2004 manželům Stanislavu Hladíkovi a Lidii Pavlivně Hladíkové. Slavnostní akce byla doprovázena vystoupením dětí ze základní školy, které připravily členky kulturní komise.

 

Vzpomínkový akt

V sobotu 8. května se za účasti hostů a občanů Cikháje uskutečnil vzpomínkový akt u Památníku partyzánského hnutí k 59. výročí ukončené 2. světové války. Uvítací projev pronesla starostka paní Hana Zoubková. Významnými hosty byli poslankyně parlamentu ČR paní JUDr. Marie Rusová a pan Ing. Vladimír Novotný a Jan Slánečka ze zastupitelstva kraje Vysočina, majitel místních lesů pan Dr. Radslav Kinský, pplk. v.v. Pavel Koutecký, předseda OV ČSBS Žďár nad Sáz., Ing. Milan Málek, pplk. v.v. Jan Polívka a další hosté.

 

Den maminek

Ke Dni matek proběhla rovněž 8. května tradiční besídka s pásmem básniček, písniček a hrané pohádky „Tři jablíčka“. Vystoupení dětí opět připravily členky kulturní komise. Na besídku navázala taneční zábava, kterou provázela hudební skupina „Dring“.

 

Svatoanenská pouť

7. srpna byla uspořádána pouťová taneční zábava na zahradě a v sále obecního úřadu. K tanci a poslechu hrála skupina „Duo Šarm“. Hudební doprovod skončil po 2. hodině, zábava však pokračovala venku u ohně do pozdních hodin.

K oslavě svátku sv. Anny byla v neděli 8. srpna v 15 hodin sloužena u kapličky mše svatá.

 
Ukončení letních prázdnin

27. srpna uspořádala kulturní komise pro místní žáky a studenty zábavnou akci na ukončení letních prázdnin. Jednalo se o dobrodružný noční pochod s různými úkoly. Vycházelo se od místního rybníka ve Zlatnicích v půl osmé po skupinách, které po cestě čekaly různé úkoly a soutěže. Pochod skončil v restauraci U Hrocha ve Škrdlovicích, kde na děti čekaly zmrzlinové poháry a topinky s masovou směsí pro starší děti