Dokumenty

Formuláře

Žádost o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem Stáhnout
Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les Stáhnout
Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity Stáhnout
Přiznání k poplatku za rekreační pobyt Stáhnout

 

Rozpočty a účetní dokumenty

(kliknutím na rok stáhnete dokument)

Rozpočty na rok: 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019      
Rozpočtová opatření za rok: 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017  
1/2018 2/2018  3/2018 4/2018  
1/2019 2/2019      
Závěrečný účet obce: 2016 2017  2018    
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  2018        
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 2018        
Rozvaha 2018        
Výkaz zisků a ztráty 2018        
Rozpočtový výhled 2021-2025 Stáhnout
Rozpočtový výhled 2016 – 2020 Stáhnout
 

 

 

Vyhlášky obce

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Stáhnout
OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažd’ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cikháj
Stáhnout
OZV č. 2/2003 o úhradě vodného ve dvousložkové formě Stáhnout
OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů Stáhnout
OZV č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Stáhnout
OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Stáhnout
OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného Stáhnout
OZV č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity Stáhnout
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cikháj Stáhnout
OZV č. 2/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Stáhnout
Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2018, o nočním klidu Stáhnout

 

Usnesení ze zasedání

(kliknutím na číslo usnesení stáhnete dokument)

Rok Číslo
2019 1/19 2/19 3/19  4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19  
2018 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 ustavující schůze 7/18 8/18  –
2017 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17  6/17 7/17 8/17 9/17  –
2016 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16  –  –
2015 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15
2014 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14  –  –

 

GDPR

(kliknutím na název stáhnete dokument)

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník Cikháj: Stáhnout