Zastupitelstvo

Zastupitelstvo Starosta: Lukáš Hegenbart starosta@cikhaj.cz Místostarosta: Sylvie Jonáková mistostarostka@cikhaj.cz Členové:…

Lenka Gregorová

Oslavy výročí konce 2. světové války Den maminek Svatoanenská pouť...

Lenka Gregorová

Setkání bývalých ochotníků Svěcení zvonu Oslavy výročí konce 2. světové...

Lenka Gregorová

Vítání občánků Vzpomínkový akt Den maminek Svatoanenská pouť Ukončení letních...