Kůrovec – informace

 

Vážení občané,

 

Městský úřad Žďár nad Sázavou vydal informační leták, ve kterém vlastníci lesů naleznou ucelenou informaci a základní rady, jak postupovat při řešení kůrovcové kalamity.

 

Stáhnout leták: Kalamitní kůrovcové desatero

 

V souvislosti se zpracováním kůrovcového dříví upozorňuji i na dotační programy kraje Vysočina (https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02739?kat=7&s=aktivni) – kde sběr žádostí končí 29.3.2019 a dotační programy MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/