Informace k platbě za místní poplatky komunálního odpadu a poplatků za psa

Dle vyhlášky 2/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se sazba poplatku za komunální odpad pro trvale bydlící navýšila na 450,-Kč/osoba/rok a 450,-Kč/chalupa,objekt/rok.

Dle vyhlášky 3/2019 o místním poplatku ze psů zůstává sazba za jednoho psa 50,-Kč.

Poplatky jsou splatný JEDNORÁZOVĚ a to nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Poplatky můžete uhradit už nyní bankovním převodem na č.ú. 1622453359/0800 (VS uveďte číslo popisně) nebo v hotovosti na OÚ v úřední hodiny (Pondělí 15:00-16:00).