Informace o omezení dopravy

Reakcí na uzavření školských zařízení dochází v linkové (autobusové) dopravě k termínu 7. 3. 2021 k zavedení prázdninového jízdního řádu (verze letních prázdnin). Současně je nadále ve stejném rozsahu omezen provoz víkendové dopravy. V drážní dopravě dochází k termínu 8. 3. 2021 obdobné redukci spojů jako v roce 2020. 

 

Dočasná redukce vlakových spojů v Kraji Vysočina od 8. 3. 2021

Redukce – koronavirus březen 2021