Informace o odpadu na Cikháji

Vážení občané,

chtěla bych Vám opět připomenout, že se v budově Obecního úřadu Cikháj nachází E-box, do kterého patří veškeré drobné elektrozařízení (nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávače, atd.) Můžeme Vám také zdarma poskytnout box na baterie Ecocheese. Je to praktická krabička, do které vhazujete baterie a po naplnění ji vysypete do boxu na OÚ. Dále můžete využívat popelnici na kovy. Patří sem plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní kovové předměty z domácnosti. Nevhazujte sem prosím obaly znečištěné zbytky potravin nebo nebezpečnými látkami.  A samozřejmě třídíme také plasty, papíry, sklo a BIO. Do nádob na plast, které jsou rozmístěné po obci, patří i nápojové obaly (kartony) od mlék nebo džusů.

Jenom pozor:

  • do skla nepatří porcelán, keramika, zrcadlo, drátěné sklo, auto sklo,
  • do plastu nepatří PVC, obaly od žíravin barev a jiných nebezpečných látek,
  • do papíru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištění papír, úhlový a voskový papír a plenky,
  • do BIO odpadu nepatří cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

 

Co se týče BIO odpadu – nejlepší způsob je použít odpad jako domácí kompost a BIO popelnice využívat co nejméně. Dotace na kompostéry, o kterou jsme v rámci Subregionu žádali, je na dobré cestě a předpokládáme, že budou kompostéry dostupné v říjnu. Kdo by měl o kompostér zájem a ještě nejste nahlášení na OÚ, učiňte tak prosím do konce července. Také budeme muset po získání kompostéru vrátit část popelnic na BIO odpad, které máme v zápůjčce.

Děkuji všem, co třídí, i těm, co začnou. Čím více budeme třídit, tím méně bude komunálního odpadu a nebudou růst poplatky. Mírného růstu poplatků se ale letos bohužel nevyhneme. I přesto, že třídíme ve velké míře, jak můžete vidět níže na Grafu č. 1, Graf č. 2 naproti tomu ukazuje, že množství komunálního odpadu stále stoupá a tabulka s vyúčtováním odpadů mluví za vše.

Starostka obce, Sylvie Litochleb

Graf č. 1: Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2018 (kg/obyvatele/rok)

Graf č. 2: Vývoj množství směsného komunálního odpadu v obci Cikháj (kg/obyvatele/rok)

 

Odpady vyúčtování za rok 2018
PŘÍJMY Občané – poplatky 49.465,- Kč
EKO-KOM – třídění 33.891,- Kč
Celkem 83.356,- Kč
VÝDAJE Komunální odpad 24.339,- Kč
BIO odpad 25.666,- Kč
Nebezpečný odpad 5.243,- Kč
Plast, sklo, papír 51.885,- Kč
Uložení na skládku 23.772,- Kč
Velkoobjemový odpad 4.684,- Kč
Celkem 135.589,- Kč
ROZDÍL   –         52.233,- Kč