Informace o daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro kraj Vysočina vydává informační letáky (odkazy níže) pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí  v roce 2019 a informaci k zasílání složenek pro platby daně  z nemovitých věci v letošním roce.

 

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019