Expedice Račín 84

Přeživší otcové zakladatelé a obecní úřad v Radostíně srdečně zvou všechny přátele běhu na lyžích

na jubilejní 35. ročník

 

E X P E D I C E   R A Č Í N   8 4

Procházkův memoriál

 

Start: Sobota 2.2.2019 v 10.00 hod. v Radostíně před restaurací “Šimák”.

 

Trať a kontroly klasického okruhu:

Průjezní kontroly na Cikháji, ve Škrdlovicích, U mohyly a na Račíně jsou vyznačené na rubu pozvánky v oficielní orientační mapě.Po složitém a přesném měření a velmi zdlouhavém jednání byla do mapky zanesena přibližná kilometráž. Tratě lze volit libovolně dle lyžařských indispozic závodníků a s přihlédnutím k průjezdním kontrolám.

 

Občerstvení a mazání:

Je zajištěné v kontrolních stanicích. Na trať se doporučuje zásoba tekutin od různých výrobců a dodavatelů a to v množství jakémkoliv, kromě malého. Traťoví komisaři budou během expedice toto přísně kontrolovat, by se zabránilo dehydrátování závodníků!

Různé:V případě nepříznivých sněhových podmínek se závodníci vydají na známou trať pěšky. Siitonenův krok je zakázaný! Zvláště pak se zakazuje posmívat se ležícím závodníkům! Závodníci se zúčastňují závodu ve vlastním zájmu a na vlastní nebezpečí.

 

Pokyny a informace pro začátečníky:

V základním postoji a vleže musí lyže zachovávat rovnoběžnou polohu. Pokud někomu lyže překážejí, může je odložit do přistavených kontejnerů k ekologickému zpracování. Hůlkami se vyrovnává při expedičních jízdách rovnováha, je-li jaká.

 

Těšíme se na hojnou účast závodníků ve všech vypsaných kategoriích! Účastníci expedice nechť se řídí heslem norského polárního badatele Amundsena: „Fram – Vpřed!“

Pozvánka na expediční veselici

Expedicni_mapa