Dotazník pro Strategický plán obce Cikháj

Šetření za účelem: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Cikháj

Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Váš názor na kvalitu života v obci. Výstup z tohoto šetření bude podklad pro právě připravovaný Strategický plán rozvoje obce Cikháj. Velice bychom ocenili, pokud si najdete čas pro vyplnění tohoto dotazníku, čímž přispějete k nalezení a specifikaci vhodných opatření pro další rozvoj obce.

Existence strategického plánu obce je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání finančních dotačních prostředků kraje a jiných institucí. Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi,  popřípadě doplňte vlastní komentář. Dotazník je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity. Každý názor má pro nás cenu. Dotazník je určen pro občany obce Cikháj starší 18 let.

Dotazník vyplňte do 30.11.2020. Po tomto datu již nepůjde dotazník poslat.

Dotazníky v papírové podobě budou vhozeny do Vašich schránek v průběhu září. Vyplněné dotazníky můžete vhodit do schránky u OÚ(hněda schránka na brance) nejpozději do 30.11.2020

Děkujeme za podporu a Vážíme si toho.

Starostka obce Sylvie Litochleb

 

https://www.survio.com/survey/d/N0E9B5Y8L9Q1H1N5V