DOTAZNÍK K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM pro dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko

Vážení občané obcí Cikháj, Karlov, Polnička, Račín, Radostín, Světnov, Škrdlovice a Vojnův Městec,

plánujeme zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a sociálních potřeb poskytovaných v Domě s pečovatelskou službou ve Škrdlovicích (dále jen „DPS“), který provozuje dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko (dále jen „DSO“). Proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je určen pro všechny plnoleté obyvatele. Dotazník dává možnost každému z Vás vyjádřit se a tím se také osobně podílet na rozvoji poskytovaných sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.

Našim cílem je zjištění potřeb, názorů a postřehů obyvatel na území DSO a v jeho okolí v oblasti sociálních služeb, aby poskytované sociální služby co nejvíce odpovídaly Vašim potřebám. Abychom tyto cíle mohli naplnit, je potřeba, aby se vrátilo co nejvíce vyplněných dotazníků. 

Dotazníkové šetření bude ukončeno v neděli 14. 3. 2021. Do tohoto termínu prosím vyplňte dotazník a odevzdejte v listinné podobě do schránky obecního úřadu Vaší obce či osobně na obecním úřadu.

Dotazník je možné vyplnit on – line zde: https://www.survio.com/survey/d/V2T2I7D4I1G3G3B7C.

Dotazník je anonymní a obsahuje otázky, kde vybíráte z uvedených možností zakroužkováním nebo se jedná o volnou odpověď. Informace budou použity pouze pro zmapování poptávky o sociální služby a potřeby v rámci zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb DPS.

Předem Vám velice děkujeme za ochotu spolupodílet se na rozvoji sociálních služeb v DPS a na území DSO a v jeho okolí.

                                                           Ředitel DPS Bc. Marek Plachta a vedení DSO