120 let staré povídky ze Žďárských vrchů

Karel Zatty – Kniha Na otecké půdě – Obrázky ze Žďárských hor

 

Vycházejí 120 let staré povídky z oblasti Žďárských vrchů

Kniha Na otecké půdě vyšla naposledy v roce 1894. Tento polozapomenutý, nicméně literárně
cenný artefakt vydává v reedici nakladatelství MLHOVINA. Bohatou a krásnou starší češtinou
vypravuje tato knížka o těžkém životě obyčejných lidí na venkově v oblasti Žďárských vrchů v
časech na sklonku habsburské monarchie.

Titul je souborem již dříve časopisecky vydávaných povídek, jejichž autorem je spisovatel Karel
Zatty (1862-1925). Jak bývalo v této době poměrně běžné, jedná se o jeden z mnoha pseudonymů
Karla J. Zákouckého – učitele a ředitele chlapecké měšťanské školy v Heřmanově Městci. (Jeho
dalšími pseudonymy byly například Karel Zdenko z Průhonu, K. Svratouch nebo Marie
Bouchalová). Zákoucký působil rovněž jako městský zastupitel a člen řady spolků. Založil místní
Klub českých turistů, díky čemuž nese jedna z turistických cest, vedoucích kolem města, jeho
jméno.

Literární dráha Karla J. Zákouckého započala četnými fejetony v pardubických novinách Perštýn.
Své příspěvky otiskoval i v množství dalších novin, časopisů a kalendářů. Jeho doménou byla
historická próza, odehrávající se mimo jiné právě i v oblasti Žďárských vrchů. Knižně vydal řadu
svých cestopisů a souborů povídek, ale i odborné pedagogické práce. Celkem má jeho úctyhodná
bibliografie přes šedesát položek. Některé knihy byly dokonce přeloženy do bulharštiny a
slovinštiny.

Soubor krátkých próz Na otecké půdě nese podtitul Obrázky ze Žďárských hor. Jedná se o
naturalisticky vykreslené obrazy ze života prostých lidí. Autor, od jehož smrti uběhlo více než 90
let, jejich existenci popisuje jako drsnou a nesnadnou a příběhy v sobě skrývají silný sociální
akcent. Hrdinové povídek jsou většinou chudí, žijí v prostých chaloupkách a bojují s krutou
přírodou Žďárských vrchů, nezájmem vrchnosti a věčným nedostatkem. Odkazy na jednotlivé obce
regionu (z nichž některé již neexistují) a konkrétní příjmení osob, běžná v této oblasti dodnes,
potěší zájemce o český místopis. Díky detailům z obyčejného života lidí se pak soubor podobá
čtivým vesnickým románům. Příběhy jsou zasazeny do 19. století, přičemž se občas okrajově
dotknou i velkých událostí evropských dějin (Zákoucký zmiňuje např. bitvu u Sadové v roce 1866).
Sám autor ve více případech uvádí, že jeho příběhy nejsou dočista smyšlené, ale hledají inspiraci ve
skutečných osobách, se kterými se během svého života setkal, nebo o kterých mu bylo vyprávěno.
Knížka Karla J. Zákouckého Na Otecké půdě – Obrázky ze Žďárských hor tak přináší sondu do
nedávné historie a života v regionu. Je příjemným čtením pro milovníky starší květnaté formy
českého jazyka.

Doporučená cena: 279,-